Ybuss återgår till paus av trafiken

Rådande coronasituation fortsätter att påverka efterfrågan av Ybuss resor. Därför pausar vi återigen trafiken från och med måndag den 7 september 2020.

Ybuss har sedan mitten av juni åter trafikerat Norrlandskusten efter vårens paus på grund av effekterna av coronapandemin. Trafiken har på flera sätt anpassats för att skapa tryggare resor, bland annat har endast 50% av bussens platser varit bokningsbara.

Rådande situation gör trots allt att den efterfrågan som behövs för att kunna bedriva trafiken saknas i dagsläget.Trafiken pausas därmed från och med måndag den 7 september.

Vi fortsätter att följa utvecklingen. Situationen kommer att utvärderas i slutet av november inför julperioden.

För aktuell information besök www.ybuss.se eller ring oss på 0771-33 44 44.

Tillbaka till Ybuss